ඔබේ ව්‍යාපාරය කුමක් වුවත් එය නව්‍යකරණයෙන් හුදකලා කළ හැක්කක් ‌නොවේ. මෙ‌තෙක් වේබ් අඩවියක් පැවතීම විශාල ව්‍යාපාර සඳහා පමණක් සීමා වූ අංගයක් වුවද අද වන විට කුඩා ව්‍යාපාර සඳහාද වෙබ් අඩවියක පැවතීම අනිවාර්ය ප්‍රචාරන අංගයක් බවට පත්වෙමින් පවතී කෙතරම් ඉහළ පිළිගැනීමක් තිබෙන ව්‍යාපාරයක් වුවද නොමිලේ ලබාදෙන ඊමේල් භාවිත කිරීම මගින් ආයතනයේ තොරතුරු වල සුරක්ෂිත බවත් ආයතනයේ ප්‍රතිරූපයටත් ගැටලු පැන නැගිය හැක.

ආරම්භයේදී කුඩා ව්‍යාපාරයකට විශාල මුදලක් වැය කොට අඩවියක් නිර්මාණය කිරීම තරමක් අපහසු කාර්යයකි, එනිසා කුඩා ව්‍යාපාර හිමි ඔබට සරිලන අඩු මිල වෙබ් අඩවි නිර්මාණ පැකේජයක් අප ඔබ වෙනුවෙන්ම හඳුන්වා දෙන්නෙමු.

Choose Your Plan
 •    For whom
 •    Responsive layout
 •    Maximum pages
 •    Images & Videos upload
 •    Social Page Integration
 •    Search Engine Optimizing
 •    Languages
 •    Hosting (Disk Space)
 •    Email
 •    Mobile app ready
 •    Client user level
 •    Other features

Bronze

Rs.24,900Essential Package
 • Small Business & Enterprises
 • PC, Tab & Mobile only
 • 10 Pages + Legal pages
 • Limited to Host
 • Facebook, Instagram, LinkedIn
 • Essential
 • 1 Lang only(English)
 • First year 500MB Free
 • 2 Users (*CA)
 • Viewer
 • Contact form (1), Slider (1), Chat

Gold

Rs.49,900Premium package
 • eCommerce & Shopping cart
 • PC, Tab, Mobile & Major devices
 • 15 Pages + Legal pages
 • Limited to Host
 • Major social media
 • Advanced
 • 1 Lang only (English)
 • First year 20GB Free
 • 10 Users (*CA)
 • Admin
 • Contact form (1), Slider (1), Chat, Auto Backup, Payment Gateway

Silver

Rs.36,900Professional Package
 • Private Limited Company and corporate
 • PC, Tab & Mobile only
 • 13 Pages + Legal pages
 • Limited to Host
 • Major social media
 • Moderate
 • 1 Lang only (English)
 • First year 1GB Free
 • 5 Users (*CA)
 • Author
 • Contact form (1), Slider (1), Chat, Auto Backup

ඉහත පැකේජ මිල ගණක් ඩොල පාදකව මිල කර ඇ බැවින් ඉදිරියේදී (පහත දක්වා ඇති දිනයෙන් පසු) මිලෙහි වෙනසක් සිදුවිය හැකි බව කරැණාවෙන් සලකන්න

ස්වාධීන තොරතුරු තාක්ෂණ සේවා සමාගමක් ලෙස දේශීය ඔබට මුල්තැන දෙමින් නවමු අලංකාර නිමාවකින් යුත් සහ සෙවුම් යන්ත්‍ර සඳහා පිලිසැකසූ මෙම පැකේජය මිලෙන් වැඩි අනෙකුත් පැකේජ වල අඩංගු අංගයන් රැසකින් සමන්විත වේ. මෙම හදුන්වාදීමේ මිල 2018 නොවැම්බර 30 වන දායින් අවසන් වේ. ඊට පෙර මිලදීගෙන ඔබගේ වටිනා මුදල් ඉතිර්කරගන්න.

අමතන්න 0113640155 හෝ සමිරු 0789851606 , පිවිසෙන්න https://axault.com/